Privacy Statement MAEKID.

MAEKID is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft
over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: info@maekid.nl
Contactgegevens Privacy Functionaris:
MAEKID.
Mevrouw V. Vink
Vordenseweg 7
7241 SB Lochem
info@maekid.nl
www.maekid.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:

● Voor- en achternaam;
● Adresgegevens;
● E-mailadres;
● IP-adres;
● Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
● Gegevens over uw activiteiten op onze website;
● Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit
bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken:
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Verzenden van onze aanbiedingen via e-mail;
● U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren;
● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
● Om onze diensten te kunnen leveren;

● Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
● Wij volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en
diensten afstemmen op uw behoefte;
● Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze administratie en/of belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming:
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
ons) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@maekid.nl.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren
van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat
gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:
● Technische cookies: Deze cookies zijn nodig voor een juiste werking van bepaalde delen van
onze website, zoals het verdelen van de belasting op onze servers, het vastleggen van de

gebruikersvoorkeuren voor cookies enzovoort. Onder deze categorie vallen zowel tijdelijke
als permanente cookies. Onze sites zouden niet goed of helemaal niet werken zonder deze
cookies. Daarom worden deze cookies altijd gebruikt, ongeacht de gebruikersvoorkeuren.
Cookies in deze categorie worden altijd ingesteld door onze sites en domeinen die niet van
derden zijn.
● Analyse-cookies: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u
onze sites gebruikt. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om onze
sites te verbeteren, gebruiksvriendelijker te maken en de werking ervan te controleren. De
cookies verzamelen anonieme informatie over uw activiteiten op onze sites, inclusief de
pagina’s die u bezoekt en de webpagina die u naar onze sites heeft verwezen. Cookies in
deze categorie kunnen worden geplaatst door onze sites of door domeinen van derden.
Meer informatie over bepaalde soorten van dergelijke cookies is beschikbaar in het gedeelte
over anonieme identificatiemiddelen.
● Trackingcookies van derden: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen
over hoe u onze sites gebruikt en welke trefwoorden u hebt gebruikt om op onze sites te
komen, welke websites u hebt bezocht en de manier waarop u onze sites hebt bereikt. We
gebruiken deze informatie om rapporten samen te stellen, om onze sites te verbeteren en in
het algemeen om ons aanbod van producten en diensten op u af te stemmen. Deze cookies
kunnen worden geplaatst door onze sites of door domeinen van derden.
● Cookies van derden: Deze cookies worden gebruikt om functies van derden in onze sites te
integreren, zoals YouTube™-video’s, feedbackformulieren of pictogrammen van sociale
media, waarmee u onze inhoud kunt delen. Cookies in deze categorie kunnen door derden
worden geplaatst en bevatten, zonder beperking, cookies die door de volgende domeinen
zijn geplaatst: YouTube.com, Twitter.com, Linkedin.com en Facebook.com.
● Facebook Pixel: De Facebook-pixel is een stuk code wij op deze website hebben geplaatst.
uw. De taak van de pixel is om de gegevens te verzamelen over uw gedrag en conversies bij
te houden van onze Facebook-advertenties. Hierdoor kunnen wij u relevante advertenties
laten zien.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere,
door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@maekid.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons